Jakości i zapobiegania

Głównym zamierzeniem spółki CUALIMETAL, S.A.U. jest realizacja określonych procesów, charakteryzujących się najwyższym poziomem jakości i bezpieczeństwa oraz wyróżniających się na tle możliwości technicznych, kreatywności i innowacyjnych rozwiązań. Wszystko to sprawia, że firma zajmuje uprzywilejowaną pozycję na rynku.

 

W powyższy sposób spółka CUALIMETAL, S.A.U. koncentruje wszystkie swoje zasoby i starania, by identyfikować i spełniać wymagania oraz potrzeb swoich klientów. To dynamiczne ukierunkowanie na jakość i nastawienie na ciągłe doskonalenie znajduje swoje odzwierciedlenie w Systemie Zarządzania Jakością.

 

Spółka CUALIMETAL, S.A.U. opracowała i wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach norm UNE-EN-ISO 9001:2015.

 

Ponadto spółka CUALIMETAL, S.A.U. posiada system Zakładowej Kontroli Produkcji (EXC2) certyfikowany przez APPLUS+ do produkcji hal przemysłowych i elementów konstrukcji stalowych (Oznaczenie CE), zgodny z normą zharmonizowaną UNE-EN-1090-1:2009 + A1:2011.

 

Powyższe certyfikaty pozwalają nam stale ulepszać nasze produkty, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom i oczekiwaniom klientów oraz przewidywać ich przyszłe potrzeby, oferując doskonałe warunki w zakresie obsługi, ceny i jakości.

Informacje i budżet
(c21)
(c28)
(c22)
(c23)
(c24)
(c25)
(c26)
(c27)
(c31 = valor seleccionado)
(c34)