Specyfikację techniczną

PLENAVE. Prefabrykowane hale z możliwością demontażu o modułowej konstrukcji stalowej

Specyfikację techniczną i cechy produktu 

 

PLENAVE® ; odnosi się budownictwa przemysłowego, chodzi tu o budynki, które mogą w łatwy sposób być zdemontowane i ponownie zmontowane, i które są skonstruowane w oparciu o metodę modułową. Konstrukcja modułu składa się z połączeń wykonanych z powlekanych na zimno galwanizowanych profili. Moduły są rozkładane na miejscu instalacji przy użyciu dźwiga. Budynki przemysłowe są zamykane na każdym końcu za pomocą szczytów.

Każdy moduł składa się z dwóch wytrzymałych portyk, umieszczonych na każdym końcu budynku, a 2,27 m od siebie, jest to długość każdego modułu. Portyki składają się z formowanych na zimno galwanizowanych profili C z blachy stalowej. Te profile są łączone za pomocą płyt wykonanych z blachy stalowej. Wszystkie łączenia budynku są zabezpieczone śrubami. Dodatkowo oprócz bezpiecznego zakotwienia, wszystkie śruby, które są używane są śrubami o wysokiej trwałości i jakości 8.8, z minimalną granicą elastyczności 640 MPa.

Wymiary konstrukcji PLENAVE® odpowiadają następujących przepisom:
CTE Spanish Technical Construction Code  - hiszpańskie prawo dotyczące konstrukcji technicznych

Długość budynków jest zawsze równa liczbie modułów pomnożonych przez długość każdego modułu, która wynosi 2,27 metra, plus 200 mm dla przedniego szczytu i 200 mm dla tylnego szczytu. Wymagana długość budynku może być uzyskana przez zmontowanie odpowiednich modułów. Wszystkie łączenia pomiędzy modułami, tak jak wszystkie łączenia budynku, są zabezpieczone śrubami.

Istnieje możliwość wybrania dwóch rodzajów zadaszenia. Jeśli potrzebny jest całkowicie nieprzezroczysty dach, będzie on składał się z wstępnie lakierowanej, galwanizowanej blachy stalowej o trapezoidalnym przekroju poprzecznym. Jeśli wymagany jest przezroczysty dach, płyty mogą być zmienione na arkusze poliestrowe jako prosta opcja pokrycia, i na 30 mm poliwęglanowe płyty komórkowe dla opcji pokrycia izolacją. Wszystkie dachy są dwuspadowe, o gradiencie 10%.

Ściany budynku składają się z wstępnie polakierowanej, galwanizowanej blachy stalowej o trapezoidalnym przekroju poprzecznym. Są wzmocnione od dołu galwanizowanymi profilami stalowymi o takich samych cechach jak profile użyte do portyk. Blacha jest przymocowana do tego profilu za pomocą śrub, mocowanie odbywa się również do profili konstrukcji modułu.

Szczyty na każdym końcu budynku. Istnieją trzy typy dostępnych szczytów: ślepe, drzwi, okna. Szczyty są połączone z budynkiem przy użyciu specjalnych żelaznych klamer. Łączenia zabezpieczają budynek także pod kątem wodoszczelności, dzięki uszczelkom.

„Szczyt z drzwiami” posiada dwu-skrzydłowe drzwi na zawiasach, otwierane ręcznie przy użyciu przeciwwagi, i drzwi wejściowe wkomponowane w nie. Ten typ szczytu składa się ze stalowych profili pokrytych wstępnie lakierowaną, galwanizowaną blachą stalową o trapezoidalnym przekroju poprzecznym, która jest przymocowana do konstrukcji za pomocą stalowych nitów.

Izolacja jest opcjonalną cechą budynków przemysłowych. Budynek przemysłowy może być izolowany lub nie. Izolacja PLENAVE® jest typu przekładanego, składa się z płyt prefabrykowanych z wnętrzem wypełnionym pianką poliuretanową o gęstości 40 kg/m3, które są podwójnie pokryte wstępnie lakierowaną i galwanizowaną blachą stalową. Ta izolacja budynku jest wykonywana przy produkcji.

Każdy budynek jest dostarczany ze złożonymi modułami i szczytami, ciężarówką, do miejsca, w którym ma być zmontowany. Liczna potrzebnych ciężarówek zależy od długości budynku. Montaż wykonywany jest przy użyciu dźwigu.<

Budynku mogą być rozmontowane poprzez usunięcie łączeń poszczególnych modułów, złożenie modułów i umieszczenie ich na ciężarówce.

CUALIMETAL dostarczy szczegółowy plan minimalnych wymagać odnośnie podłoża, chociaż zalecamy, aby budynki były montowane na gładkiej, betonowej powierzchni. Budynek po zmontowaniu zostanie zakotwiony.

Informacje i budżet
(c21)
(c28)
(c22)
(c23)
(c24)
(c25)
(c26)
(c27)
(c31 = valor seleccionado)
(c34)