Dział B+R+i

Dział badań, rozwoju i innowacji (B + R + i) rozwijał się i ewoluował dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu zawodowemu w zakresie budowy modułowych i niestandardowych hal przemysłowych, stanowiąc od 1993 roku kluczowy element, na którym opierają się wszystkie nasze produkty i marki własne.

Dzięki nieustannym badaniom naszego zespołu w zakresie konstrukcji metalowych byliśmy w stanie opracować, w odpowiedzi na szczególne potrzeby klientów, konkretne i dostosowane do ich preferencji rozwiązania, zapewniając zawsze maksymalną gwarancję jakości i ochrony, popartą licznymi, nieprzerwanymi badaniami, jak również certyfikatami ISO 9001:2015 i oznakowaniem zgodności CE.

 

Dążąc do ulepszeń, CUALIMETAL jako pierwsza hiszpańska firma uzyskała oznakowanie CE dla budowy lekkich konstrukcji, oferując hale modułowe (ECORAPID®, PLENAVE®,  MECARAPID® NAVERAPID®, MARQUISOL®...) charakteryzujące się najwyższą jakością i maksymalną gwarancją.

 

Strategia B+R+i


 Dział B + R + i spółki CUALIMETAL przyczynia się do rozwoju „Projektowania i montażu hal przemysłowych i obudów metalowych” w następujący sposób:

  • Stawiając na ciągłe doskonalenie oferowanych produktów.
  • Prowadząc badania techniczne dotyczące zagadnień, które mogą okazać się problematyczne dla działu technicznego.
  • Opracowując nowe projekty produktów, procesów lub usług poprzez przygotowanie schematów, obliczeń, planów i innego rodzaju dokumentacji potrzebnej do realizacji prototypów lub projektów pilotażowych.
  • Wdrażając innowacje technologiczne, usprawniając procesy produkcyjne i technologiczne za pomocą sprzętu i programów komputerowych.
  • Wprowadzając mechanizmy ochronne dla nowych produktów: patenty, wzory użytkowe itp.
  • Zarządzając produktami oraz markami własnymi firmy.
Informacje i budżet
(c21)
(c28)
(c22)
(c23)
(c24)
(c25)
(c26)
(c27)
(c31 = valor seleccionado)
(c34)